АСПЕКТИ  И  КОНФИГУРАЦИИ  В  АСТРОЛОГИЯТА

10.06.2023г.

Това са геометрични ъглови  разстояния между астрологичните обекти измерени в градуси. Представляват дъга от кръг с определена дължина, получаваща се като разделим 360 градуса на числата от 1 до 9 и се наричат основни аспекти. Тези разстояния определят начина на взаимодействие между обектите в дадена натална карта : планета-планета; дом-планета ; точка на късмета /Локус фортуна/ към други обекти и т.н.  Аспектите са с най-различни класификации:  главни /мажорни/ и второстепенни /минорни/; образуващи се /апликационни/ и разпадащи се /сепарационни/; хармонични /позитивни/ и дисхармонични /негативни/; творчески, кармични. Зоната на действие и влияние на един аспект се нарича орбис. Например орбиса за съвпад е  плюс/минус 5 градуса:  Марс в 7-ми градус на Козирог и Сатурн в 12-ти гр. също на Козирог са в аспект съвпад. Тоест, измерваме 5 градуса около точния  съвпад в 12-ия гр. на Козирог и полето на действие на този аспект е от 7-ия до 17-ия градус на знака.  Винаги движим по-бързата планета към по-бавната: в случая Марс /бързата/ ще премине през Сатурн. Принципно обрисите на действие са определени в далечното минало, въз основа на наблюдение и преценка. Така ги възприемаме и днес. Ето и деветте основни аспекта, които определят взаимодействието между астрологичните обекти в една  рождена карта :

360 : 1 = 360гр.  мажорен аспект „съвпад“ с орбис +/- 5 гр.; за Слънце и Луна до 12 градуса. Той е със слънчев характер при наличие на орбис между планетите, т.е ако има разстояние между тях до 5 гр. Но, ако имаме абсолютно точен съвпад, без орбис, т.е без никакво разстояние между тях, то той е с Плутонов характер и е много рядко срещан. Има няколко особености при съвпада на планета със Слънцето: ако тя е с обрис до 0гр и 17мин, то планетата е в сърцето на Слънцето и се нарича съвпад „казими“, орбисът от  0гр и 17мин до 5 гр.  определя планетата като „изгоряла“ от Слънцето; орбисът  от 5 гр. до 17гр. определя планетата като „в лъчите на Слънцето“, т.е под покровителството му. Принципно съвпадът показва съвместно действие на двете планети. Съвпадът на Луна със Слънце се нарича „новолуние“.

360 : 2 = 180гр.   мажорен негативен аспект „опозиция“ с орбис  +/- 8 гр.;  за Слънце/Луна  до 12 гр. Това е аспект с лунен характер и означава, че планетите изразяват колебание, но и търсене на баланс при предизвикателства отвън, от средата. Това е като дуел : ту едната ще вземе превес, ту другата , в зависимост от околните условия. При Луна опозиция Слънце имаме фаза на Луната „пълнолуние“.

360 : 3 = 120гр.  мажорен позитивен аспект  „тригон“ с  орбис   +/- 8 гр. Това е аспект с юпитеров характер, късметлийски, даващ добри условия за развитие и разширение в социалната среда по смисъла на планетите, участващи в него. Но той придава и някакъв „мързел“, защото на човек животът му  поднася „на тепсия“ нещата, свързани с двете планети, т.е получава без да преодолява препятствия и без да се бори.

360 : 4 = 90гр.  мажорен негативен аспект „квадрат“ с орбис  +/- 5 гр. Това е аспект с марсов характер и показва, че двете планети „не се понасят“, т.е има противоречия между тях, които са разрушителни. Има трудности и препятствия по значението на планетите. Това е като боксов мач : има победител, в зависимост от това, на коя планета  околната среда помага в даден момент. Добре е такъв аспект да бъде включен в конфигурация в наталната карта, т.е да има и други аспекти към двете планети, участващи в квадратурата.

360 : 5 = 72гр.   мажорен позитивен творчески аспект „квинтил“ с орбис  +/- 2гр. Това е аспект с венерин характер и показва по-особено взаимодействие между планетите. На човек му се дава възможност да се изяви освен в творчески занимания и професии, и в намирането на нетрадиционни решения по значението на двете планети. Но, за да се прояви по-категорично един такъв аспект , той трябва да участва задължително в конфигурация в натала.

360 : 6 = 60гр.  мажорен позитивен аспект „секстил“ с орбис +/- 4гр. , с меркуриев характер и означава добро взаимодействие между планетите на интелектуално ниво. На натива му се дава възможност за работа по същността на двете планети, също и по-свободна комуникация. Той е подпомагащ аспект в характера на човека и дава варианти за избор.

360 : 7 = 51гр. и 26мин   мажорен  кармичен аспект „септил“ с орбис +/- 1,5 гр. със сатурнов характер. Този аспект и неговите производни /полусептил 26 гр, бисептил 103 гр. и трисептил 154 гр./ са свързани пряко с кармата и се разглеждат в кармичната астрология. Показват грешките и как те трябва да се отработват в този живот по смисъла на планетите, участващи в аспекта. Показват също и  възможността на човека да притежава паранормални сили , както и да се посвети на благотворителност.

360 : 8 = 45гр. минорен негативен аспект „полуквадрат“ с орбис +/- 2 гр., с уранов характер,  според мен, с което се отличавам от общоприетия марсов. Считам, че числото „8“  е свързано с Уран и затова, всичко при действието на тази цифра е с уранов характер и предполага непредвидимост, внезапност , но и някакъв вид освобождаване от условности между участващите в аспекта планети. Тоест , планетите се държат като независими една от друга и така се създава напрежение между тях, макар и не толкова силно както при квадратурата. Всички астролози смятат полуквадрата като производен на квадрата, т.е 90 гр. : 2 = 45 гр.  По тази логика, ако се раздели 90 гр.  на 3 ще се получи 30гр. , отново с напрегнат характер. Но 30гр. е аспект „полусекстил“ с позитивен характер, производен на секстила. Затова, мисля, че този аспект „полуквадрат“ има собствено основно място в подредбата на аспектите, не като производен на квадрата.

360 : 9 = 40гр. мажорен  кармичен аспект  „новил“  с орбис  +/- 2гр., с нептунов характер. Отново съм със собствено мнение : цифрата „9“ свързвам с Нептун , който предполага лек творчески характер, но е в света на мечтите, илюзиите, отделяне от действителността и материята, витаене в „облаците“ в  преносен смисъл, отдаване на духовни занимания, извън земната суета. Освен това 9-ката означава и край на делата , стигане до нещо, което повече не може да се развива, спира в определен момент и трябва да се изживее в този живот. Затова, планетите, участващи в такъв аспект дават по-различна  съдба на човека в този материален свят . Но пък в духовна посока можем да очакваме  натива  да бъде доста напред за времето си, т.е да бъде посветен и да разбира на по-високо философско ниво нещата от живота. Да бъде учител на другите по темите на рождените му планети, участващи в този аспект.

Това са основните аспекти, като има и производни от тях :

30 гр. минорен позитивен аспект „полусекстил“  /60:2/ с орбис  +/- 1гр; за Слънце/Луна  +/-  2гр. Това е аспект дар от Небето и действа като секстила, но в по-слаб вариант.

36гр.  „полуквинтил“ или „децил“, 108гр. „тридецил“ и  144гр.  „биквинтил“ са на основата на „квинтила“ 72гр. и  са творчески минорни аспекти. Към тях аз прибавям и 18гр, 162гр. и  171 гр. Считам, че те са много слаби творчески аспекти, но имат своето действие, особено когато са повече на брой в една натална карта.

80 гр. „биновил“ е  минорен кармичен аспект, производен на „новил“ /40гр./. Тук прибавям и 20 гр. „полуновил“, 140 гр. и  160 гр.,много слаби кармични.

135 гр.  „квадрат и половина“ , минорен напрегнат аспект, образуван на базата на квадрат /90гр./ плюс полуквадрат /45гр./ . Изключително дразнещ, демотивиращ аспект , все едно са събрани Марс и Уран за съвместно действие и сякаш все нещо недостига на двете планети да се „разберат“ помежду си.

Аспекти, които не произлизат от основен аспект, но са се наложили:  150 гр. „квинконкс“ , минорен обикновено нехармоничен /зависи от характера на планетите/ с орбис  +/-1 гр., аспект на компромиса , изразяващ последователност и повтаряемост на събитията, но и приспособяване на двете планети една към друга с времето;  100 гр. „сентил“, минорен кармичен с орбис  +/- 1 гр., аспект на безизходица, който обаче в някакъв момент от живота може да даде прозрение как да се подобри отношението между участващите в аспекта планети. Това става, когато този рожден аспект е включен в конфигурация чрез подходящи прогресии. Към характеристиката на сентила прибавям и 130 гр., много слаб кармичен аспект.

Изобщо, мисля, че най-добре действащите аспекти в астрологията се изчисляват по формулата  Х+2У=360, където Х е някой от основните или допълнителните аспекти,  У е търсената величина, а 360 са градусите на окръжността. Геометрически това представлява равнобедрен триъгълник с основа Х и две еднакви страни с дължина У. Например, ако основата е 100, то двете страни на триъгълника ще са по 130; или основа 60 и две страни по 150 /това е конфигурация „йод“/. Ако основата е 120, то тогава ще имаме равностранен триъгълник, защото другите две страни също ще са по 120 или ако, другите две са по 60гр, то тогава ще имаме „бисекстил“.  И двете фигури са изключително позитивни. При основа  180,  другите страни ще са по 90, а това е фигура наречена „тау–квадратура“ с напрегнат характер. Така преминаваме към образуването на астрологични конфигурации, които представляват точно определена връзка между отделните аспекти и дават по-интересно тълкувание на планетното взаимодействие в хороскопа.

Конфигурациите в астрологията са познатите ни от геометрията фигури, като най-често срещаната е триъгълник. Обикновено сборът от дължините на трите страни е равен на 360 или най-дългата страна е равна на сбора от дължините на другите две. Принципно конфигурациите придават затворен характер на взаимодействие между планетите по върховете на фигурата. И за да се раздвижи и да бъде оползотворена тази енергия , трябва да дойде отвън допълнително въздействие, напр. при аспекти от планети на Небето към тази фигура  в даден момент  /транзитни планети/ или от планети на друг човек при синастрия. Няма да описвам по отделно всяка конфигурация, само ще дам допълнителна информация въз основа на моите познания. Например, при равнобедрения триъгълник, независимо от характера му /негативен или позитивен/, планетата на върха е в равновесие, защото се намира в средната точка между другите два върха при основата. И за да се задейства , към нея трябва да има аспект от друга планета отвън: особено силни моменти са съвпадът или опозицията. Разбира се, трябва да се има предвид и спецификата на този равнобедрен триъгълник. Напр. при участие на Лунните възли /те са в опозиция помежду си/ в тау-квадратура, планетата на върха е „заседнала“ между минало и бъдеще. Разностранните триъгълници могат да бъдат съставени от най-различни аспекти, като се има предвид и орбисът на действие за всеки от тях. Напр. триъгълник от квинконкс /150гр./, секстил /60гр./ и квадрат /90гр./ : това е типична конфигурация за ползотворна, но напрегната работа между три планети, с елемент на приспособяване и компромис. Или пък фигура от опозиция  /180гр./, секстил /60гр./ и тригон /120гр./ : планетата на върха е с  „помиряваща“ функция и разпределя негативната енергия на опозицията, като я превръща в съзидателна.  Ако, обаче, аспектите към опозицията са полуквадрат  /45гр./ и квадрат и половина  /135гр./, то тогава планетата на върха внася допълнително напрежение, ефектът от взаимодействието между планетите е разрушителен, т.е трите планети не стигат до съгласие и съвместна ползотворна изява. Всъщност аспектите 45 гр. и 135 гр. са изключително дразнещи, като камъче в обувката.

Най-устойчиви и почти неразбиваеми са правоъгълните четириъгълници : голям квадрат и правоъгълник . Големият квадрат е изграден от четири страни : аспект „квадрат“ и два диагонала – аспект „опозиция“. Това е една от най-трудните конфигурации, защото всяка планета на върха е в средната точка на двете съседни, т.е намира се в напрегнато равновесие и  „бълва“ настървеност и агресия. Хора с тази фигура в хороскопа винаги са готови за атака и воюване – трудни личности, но пък не се плашат от предизвикателства : свикнали са с тях. Добрите моменти в една такава натална карта са когато бавна транзитна планета /Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон/ направи секстил и тригон с някоя от двете опозиции /диагоналите/. Същият облагородяващ ефект имат и партньорски планети в тази позиция. Така нативът намира своята успокояваща половинка в живота си. Правоъгълникът е изграден от стени: два секстила и два тригона  /благоприятни аспекти/ и диагонали: две опозиции /неблагоприятни/. Тази конфигурация се счита за добра, но пък енергията на взаимодействие между планетите е като затворена и работи на вътрешно ниво: човекът развива себе си, без да се проявява навън в обществото. Когато ,обаче, някоя от бавните транзитни планети направи квадратури с една от двете опозиции, нативът е принуден да излезе от черупката си и да се покаже  в по-широка социална среда. Такъв правоъгълник може да се образува и само от творчески аспекти, който по-трудно се раздвижва и изявява, но не е невъзможно.

 „Трапец“ е правилна разностранна фигура, като диагоналите може да са или само позитивни или само негативни аспекти. Основата на конфигурацията обикновено е опозиция /180гр./, квинконкс /150гр./, биквинтил /144гр./, но може да бъде и квадрат  /90гр./ или пък дори  секстил  /60 гр./. Тук интерпретацията зависи изключително много от възможностите на астролога, особено, когато във фигурата са включени кармични и творчески аспекти. Принципно, когато страните на трапеца са образувани от позитивни аспекти, а диагоналите от негативни,  роденият има постоянно вътрешно напрежение по смисъла на планетите на върха на диагоналите, въпреки, че попада в благоприятна социална среда. Така не може да възприеме без резерви околната среда и  пропуска шансове в живота си. Ако пък страните на трапеца са от негативни аспекти, а диагоналите от позитивни, то нативът ще попада в повечето случаи в несъответстващ му социум и няма да може да изрази себе си по подходящ начин.  Има и неправилни разностранни многоъгълници, чиято интерпретация е по-трудна и изисква изключителни логика и  съобразителност.

Към четириъгълниците е и конфигурацията „хвърчило“, чиято основа е аспектът „опозиция“, кръстосан  с позитивен тригон /120гр./,   или с негативен квадрат /90гр./, които образуват диагоналите. Страните на благоприятната фигура са два секстила и още два тригона и дава на родения по-лесно преминаване през препятствията на живота. Страните на неблагоприятната фигура са съставени от два полуквадрата /45гр./ и два квадрата и половина /135гр./. Нарича се още „Дамоклев меч“, подлага родения на непрекъснато очакване на негативни резултати, все нещо лошо да се случи, изисква повече усилия за справяне  или предизвиква блокаж по смисъла на участващите планети. Хвърчило, образувано от творчески аспекти дарява родения с изключителни способности именно в областта на творчеството и професиите, които изискват креативност, особено вдъхновение и усещане за красотата в живота. За хвърчило, съставено от кармични аспекти  може да се каже само, че роденият ще има неотложна задача да стигне до собствено прозрение за смисъла на планетите, участващи в конфигурацията. Това се случва обикновено в по-късна възраст, напр. ок. 40-та година или 52-та.  Рядко срещани са пентаграм /правилен петоъгълник/ и шестограм  /правилен шестоъгълник/, които даряват родения с късмет и добра житейска съдба. Най-интересна конфигурация е „Звездата на маговете“: натални планети образуват звезда със седем лъча, получена от аспекта на Сатурн „септил“  /около 51гр. и 26мин; 360 гр. : 7/  и неговите производни. Лично аз до този момент не съм срещала такава карта. Самото наименование на фигурата говори за феноменална личност, притежаваща особени качества от минали животи.

 И сега няколко думи за една  наистина забравена конфигурация, която  е незаслужено пренебрегвана. Нарича се „Златно сечение“ и я няма в нито една общодостъпна астрологична програма в Интернет. За словосъчетанието „златно сечение“ можем да намерим много вярна информация, особено в архитектурата и строежа на живата и неживата материя на Земята.  Принципно това е отношение между  две величини в пропорция 38 % към 62 %. При дължини е 1 : 1,618, като съотношението е също 62 : 38. Златното сечение свързваме с числовата редица на италианския математик Леонардо Фибоначи, публикувана през 1202 г. ,  като всяко число в нея  се получава като сума от предходните две: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.н. Ако разделим дадено число от средната част на редицата на предходното, ще получим резултат, близък до  1,168. В тази редица виждаме числото 144 , което е точната дължина на астрологичния творчески аспект „биквинтил“.  Смисълът на това отношение е създаване на устойчивост, дълговечност, интересна форма на развитие по причудлива спирала. В натална карта златното сечение се открива при взаимодействието на минимум три астрологични точки, образуващи триъгълник. Най-малката му страна се отнася към следващата по големина в отношение 1: 1,168, която пък се отнася към най-голямата по същия начин. За съжаление, тъй като няма разработена компютърна програма за намиране на тази конфигурация, трябва да се работи с изчисления „ на ръка“.  Виждала съм карта, при която имаше пет такива последователни точки: всяка страна се отнася към следващата по големина по този начин. Планетите, участващи в  конфигурацията „златно сечение“ придават категорично устойчиво развитие по техния смисъл. С други думи, ако роденият тръгне по пътя, посочен от „златното сечение“, то той ще има стабилен успех в живота. Дори може да остави  трайна диря от знания или материални творения за поколения напред.

Разстоянията между астрологичните обекти, аспектите, са третият елемент от общо четирите основни, необходими за анализ на дадена натална карта. Те показват начина на взаимодействие : позитивен или напрегнат между обектите.